Het recht op een nationaliteit

Mensenrecht # 15

Recht op een nationaliteit

1. Een ieder heeft recht op een nationaliteit.2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

ONDERTEKEN DE PETITIE
DOWNLOADEN