Geen Onrechtvaardige Gevangenschap

Mensenrecht # 9

Geen oneerlijke gevangenschap

Niemand mag onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

ONDERTEKEN DE PETITIE
DOWNLOADEN