Geen Foltering

Mensenrecht # 5

Geen marteling

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

ONDERTEKEN DE PETITIE
DOWNLOADEN