Vrijheid van beweging

Mensenrecht # 13

Vrijheid om te gaan en staan waar je wilt

1. Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

2. Eenieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

ONDERTEKEN DE PETITIE
DOWNLOADEN