Een Eerlijke en Vrije Wereld

Mensenrecht # 28

Een eerlijke en vrije wereld

Iedereen heeft het recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde waarin de rechten en vrijheden die in deze Verklaring worden genoemd, ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

ONDERTEKEN DE PETITIE
DOWNLOADEN