informatiepakket Breng Mensenrechten tot Leven

Als u gevraagd zou worden al uw mensenrechten op te noemen, zou u dat dan kunnen? Als het antwoord nee is, dan bent u niet de enige. De meeste mensen zijn op de hoogte van vrijheid van meningsuiting en religie, maar slechts weinigen kennen ze allemaal.

Deze rechten zijn in 1948 opgesteld door de Verenigde Naties in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Als meer mensen hun rechten kenden en daar aanspraak op zouden maken dan zou de wereld veel vreedzamer en beschaafder zijn.

Dit gratis informatiepakket geeft u de gegevens om uzelf en anderen voor te lichten over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Op deze manier kunt u actie ondernemen om van de droom van mensenrechten een feit te maken.

Uw gratis informatiepakket over mensenrechten bevat:

  • BEKIJK de trailer van de documentaire Het Verhaal over Mensenrechten, een educatieve film waarin mensenrechten voor iedereen duidelijk worden.
  • Het Verhaal over Mensenrechten en de Wat zijn Mensenrechten?boekjes.
  • Een handleiding met allerlei voorstellen om het bewustzijn en begrip over mensenrechten te bevorderen zodat er meteen iets aan gedaan kan worden.

Vul het formulier in om uw gratis pakket te ontvangen.

BESTEL UW
GRATIS PAKKET

Vul het bijgaande formulier in om uw GRATIS pakket te ontvangen.

[?]