NIEUWSMENSENRECHTEN WERELDWIJD TOT EEN FEIT MAKEN

KERRI KASEM VECHT VOOR DE RECHTEN VAN DE FAMILIE

Kerri Kasem (rechts) met vader Casey Kasem, voormalig radiopresentator van de Amerikaanse Top 40 en de stem van Scooby Doo.

Radiopresentatrice Kerri Kasem, dochter van Casey Kasem deelt haar persoonlijke verhaal en haar strijd om te zorgen dat mensenrechten gegarandeerd zijn.

Mensen denken dat schendingen van mensenrechten in Oost-Timor, Rwanda en Iran plaatsvinden. Maar er worden hier in de Verenigde Staten van Amerika dagelijks mensenrechten geschonden”, zegt Kerri Kasem, een Ambassadeur voor Verenigd voor de Mensenrechten.

Kerri, wiens vader Casey Kasem de radiopresentator van de Amerikaanse Top 40 was en de stem van Scooby Doo, ervaarde dat uit eerste hand. Ze verloor alle contact met Casey toen hij dementie ontwikkelde en zijn vrouw in 2013 zijn voogd werd. Zijn telefoon en computer werden verwijderd, zijn personeelsleden werden ontslagen, en geen van zijn familieleden of vrienden was nog langer toegestaan hem te zien.

Hopeloos, hulpeloos, gefrustreerd en boos, kwam Kerri er al snel achter dat ze zich tot niemand kon wenden, noch de politie, noch diensten voor de bescherming van ouderen konden haar helpen.

“Ik realiseerde me dat er geen rechten waren voor volwassen kinderen die hun ziekelijke ouders willen zien”, zegt Kerri. “En de mensen die voor de ‘isolatie’ zorgden, hoefden de volwassen kinderen niet eens te vertellen of hun zieke ouder gestorven was of waar ze waren begraven. Mijn vaders recht op een familie, zijn recht om in vrijheid en veiligheid te leven, en zijn recht om vrij te zijn van marteling waren hem allemaal ontzegd. Zelfs bij zijn dood schond mijn stiefmoeder de rechten van mijn vader, zijn recht op een nationaliteit, door hem in een land te begraven waar hij nog nooit was, waar hij geen familie had, want hij was geboren en getogen in de Verenigde Staten van Amerika en wilde hier worden begraven.”

Kerri spreekt uit ervaring. Als gevolg daarvan begon ze honderden brieven te krijgen van mensen die zich in een soortgelijke situatie bevonden. Mensen die getraumatiseerd zijn, boos zijn en hun geliefden nooit meer zien.

“Ik wist dat ik er iets aan moest doen”, zegt ze. “Dus zette ik de Kasem Cares Foundation op en begon ik door het hele land te reizen om anderen te onderwijzen in hun fundamentele mensenrechten en om voor die rechten te vechten en te zorgen dat ze binnen de wetgeving een feit zijn.”

Kerri slaagde erin dat het Kasem Cares wetsvoorstel over bezoekrecht als een wet in Californië werd aangenomen. De wet staat volwassen kinderen toe een rechter om een bezoekregeling te vragen, om een ziekelijke ouder of geliefde te zien. Het verordent dat de voogd van de ouder, de kinderen vertelt wanneer hun ouder in het ziekenhuis ligt, of ze zijn gestorven en waar ze begraven liggen. (De wet dwingt geen bezoekregeling af als de zieke ouder dat niet wil.) Dit is nu onderdeel van de wet in elf staten. In negen staten zijn delen ervan opgenomen in een soortgelijke wet. Dat maakt twintig staten met wetten die misbruik van ouderen aan banden legt en er zijn er meer in de pijpleiding.

“Mensen denken dat schendingen van mensenrechten in Oost-Timor, Rwanda en Iran plaatsvinden. Maar er worden hier in de Verenigde Staten van Amerika dagelijks mensenrechten geschonden.”

Kerri herinnert zich een vrouw, die kort nadat het wetsvoorstel was goedgekeurd, huilend en met een brief in haar hand geklemd Kerri bedankte voor haar werk. De vrouw vertelde haar, “Ik kon naar mijn vader en vanwege uw wet, kon ik hem zien en kon ik bij hem zijn voordat hij stierf”.

“In de kern is geweld tegen ouderen een mensenrechtenkwestie”, zegt Kerri. “Mensen nemen hun mensenrechten als vanzelfsprekend aan, totdat ze worden weggenomen. Maar je moet ze nu kennen.”

Vandaag de dag, gebruikt Kerri de audiovisuele materialen van Verenigd voor de Mensenrechten om openbare aanklagers, onderzoekers, wetshandhavers, en ambtenaren die werken voor diensten voor de bescherming van ouderen te trainen in de fundamentele rechten die op het spel staan met betrekking tot misbruik van ouderen.

“Als je je mensenrechten kent, kun je je stad veranderen, je staat veranderen, je land veranderen, de wereld veranderen”, zegt Kerri. “Weet wat ze zijn en eis dat mensen er respect voor hebben en ze naleven. Dat is wat mijn ervaring me heeft geleerd.”We hebben je hulp nodig

Door lid te worden van Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights), doe je mee aan deze internationale mensenrechtenbeweging. Verenigd voor de Mensenrechten helpt mensen, leerkrachten, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beter bekend te maken.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN