WINTER 2015NIEUWSBRIEF

Mensenrechten in actie
VAN BETROKKENHEID TOT BEVLOGENHEID

Vanwege de ernstige schendingen van mensenrechten door veiligheidstroepen in Colombia, wordt het Breng Mensenrechten tot Leven curriculum van Verenigd voor Mensenrechten overal ter wereld op scholen onderwezen.

Patricia B., professor aan een technologisch instituut in het noorden van Mexico, heeft het Breng Mensenrechten tot Leven curriculum gebruikt bij 400 studenten en laat weten dat dit project een unieke ervaring is geweest: “Ik heb de materialen in drie vakken gebruikt. Ik onderwijs verschillende rechten voor de Human Resources klas, de Business Organization klas en de Organizational Behavior klas waar ik ze alle rechten onderwijs. Vanaf het moment dat ik de eerste video van het programma had laten zien, kon ik duidelijk een verandering in houding en gedrag merken bij mijn studenten. Het raakte hen echt en zette hen aan het denken en er ontstond meer empathie onder elkaar. Ze zijn nobeler en krijgen meer interesse in de wereld om hen heen en ze accepteren geen onrechtvaardigheid meer tegen anderen.”

“[MIJN STUDENTEN] ZIJN NOBELER EN KRIJGEN MEER INTERESSE IN DE WERELD OM HEN HEEN EN ZE ACCEPTEREN GEEN ONRECHTVAARDIGHEID MEER TEGEN ANDEREN.”

–  Patricia B., Professor Technologisch Instituut, Mexico

Carmen A. werkt als professor aan een universiteit in Valladolid, Spanje. Na het Breng Mensenrechten tot Leven curriculum aan docenten in opleiding te hebben onderwezen, liet ze ons weten wat het resultaat was: “Mijn studenten werden zich bewust van hun gedrag ten opzichte van een bepaalde docent. Ze konden zich in haar situatie verplaatsen en dat leidde ertoe dat ze haar een excuusbrief schreven...”

Professor Leisa F. doceert sociologie aan een universiteit in Californië, waar ze het programma in zes klassen aan zo’n 250 studenten heeft geleverd. Ze deelt het programma met een aantal collega’s van de faculteit. “Dit project was een echte eyeopener voor [studenten] en liet hen verbanden zien, wat hen meer begrip gaf...,” zegt ze. Bij sommigen kon je merken dat ze anders in het leven gingen staan, vanwege het feit dat ze deze rechten konden claimen.”DATA
Mensenrechtenagenda in 2015

20 februari: Dag van de sociale rechtvaardigheid

1 maart: Anti-discriminatie dag

21 maart: Internationale dag tegen racisme en discriminatie

6 april: Internationale sportdag voor ontwikkeling en vrede

20 juni: Internationale dag van de vluchteling

30 juli: Internationale dag tegen mensenhandel

21 september: Internationale dag van de vrede

16 november: Internationale dag van tolerantie

10 december: Internationale dag van de rechten van de mensHELP MEE OM MENSENRECHTEN EEN REALITEIT TE MAKEN

Door lid te worden van United for Human Rights (Verenigd voor Mensenrechten), doe je mee aan deze internationale mensenrechtenbeweging. United for Human Rights (UHR) helpt mensen, leraren, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beter bekend te maken.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN