WINTER 2015NIEUWSBRIEF

WERELDPROGRAMMA VOOR ONDERWIJS IN MENSENRECHTEN
Fase 2 » Veiligheidstroepen

Verenigd voor Mensenrechten leverde in de provincie Madhya Pradesh in India, samenvallend met Fase 2 van het Internationale Programma voor Mensenrechten­onderwijs van de VN, aan meer dan 10.000 politieagenten in opleiding een training over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Op 10 december 2004 werden door de Algemene Vergadering van de VN aan het eind van het VN Decennium voor Mensenrechten­onderwijs, de 3 fasen van het Internationale Programma voor Mensenrechten aangekondigd, om de implementatie van Mensenrechten­onderwijs in alle sectoren van de samenleving te stimuleren.

Fase 1 (2005–2009) richtte zich op mensenrechtenonderwijs in lagere en middelbare scholen.

Fase 2 (2010–2014) ging om het integreren van mensenrechten­onderwijs in het hoger onderwijs en trainings­programma’s voor docenten en opleiders, ambtenaren, de wetgevende macht en het leger.

Fase 3 (2015–2019) zal zich richten op mediaprofessionals en journalisten, met de nadruk op training en onderwijs over gelijkheid en discriminatie. Het programma heeft als doel om geweld en het denken in stereotypen te bestrijden, en respect en tolerantie voor diversiteit te bevorderen door interculturele en interreligieuze dialoogvoering en sociale integratie.

Dat er veel nadruk op de 2e fase ligt is duidelijk: docenten en instituten voor hoger onderwijs begeleiden de burgers en leiders van de toekomst. Daarbij hebben ambtenaren, wetgevers en militairen een grote verantwoordelijkheid als het om het respecteren en beschermen van de rechten van anderen gaat.

Om dit mandaat te bevorderen, heeft Verenigd voor Mensenrechten over de hele wereld diverse mensenrechtenprogramma’s en trainingen geleverd aan veiligheidstroepen in gebieden die voor grote uitdagingen stonden. Dit varieerde van een mensenrechtentraining in de provincie Madhya Pradesh in India aan politieagenten in opleiding, tot een training aan militairen op de Colombiaanse National Army’s School of Human Rights en International Humanitarian Law.

Begin 2015, aan het eind van de 2e fase van het Internationale Programma voor Mensenrechtenonderwijs, heeft elke VN lidstaat haar implementatie van het programma moeten evalueren en rapporteren aan het Kantoor van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten (OHCHR). OHCHR gaat op basis van deze nationale evaluatierapporten een volledig internationaal rapport schrijven voor de Mensenrechtenraad, het hoogste mensenrechtenlichaam van de Verenigde Naties.HOOGTEPUNTEN IN MENSENRECHTEN­ONDERWIJS

  • 1995–2004: Verenigde Naties decennium voor mensenrechtenonderwijs.

  • 2005–2009: Fase 1 van het Internationale Programma voor Mensenrechtenonderwijs van de VN richt zich op mensenrechtenonderwijs in lagere en middelbare scholen.

  • 2010–2014: Fase 2 richt zich op mensenrechtenonderwijs in het hoger onderwijs en trainings­programma’s voor docenten en opleiders, ambtenaren, de wetgevende macht en het leger.

  • Februari 2012: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties neemt de VN Verklaring over Mensenrechtenonderwijs en Training aan met het doel om “een universele mensenrechtencultuur te ontwikkelen waarin iedereen zich bewust is van zijn eigen rechten en verantwoordelijk­heden ten aanzien van de rechten van anderen”.
  • Begin 2015: VN Lidstaten rapporteren aan de Hoge Commissaris van de Mensenrechten over hun implementatie van Fase 2.

  • 2015: Het Kantoor van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten verzorgt het internationale rapport aan de VN Mensenrechtenraad.

  • 2015-19: Fase 3 van het internationale programma richt zich op mediaprofessionals en journalisten, met de nadruk op trainingen en onderwijs over gelijkheid en discriminatie.

HELP MEE OM MENSENRECHTEN EEN REALITEIT TE MAKEN

Door lid te worden van United for Human Rights (Verenigd voor Mensenrechten), doe je mee aan deze internationale mensenrechtenbeweging. United for Human Rights (UHR) helpt mensen, leraren, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beter bekend te maken.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN