WINTER 2015NIEUWSBRIEF

United for Human Rights (Verenigd voor Mensenrechten)
ZORGEN VOOR HERVORMINGEN BIJ HET COLOM­BI­AANSE LEGER EN HET “VERTROUWEN IN HET DOEL” HERSTELLEN

Nieuw besef
Soldaten van het Colombiaanse leger krijgen nieuwe inzichten met het lezen van Het Verhaal over Mensenrechten van United for Human Rights.

Al meer dan 50 jaar wordt Colombia verscheurd door interne gewapende conflicten en strijdt het Nationale Leger samen met paramilitaire groeperingen tegen linkse guerrilla’s. Tijdens dit bloederige conflict hebben zich ernstige schendingen van de mensenrechten voorgedaan.

In 2008 kwam er een groot schandaal aan het licht over “vals bewijs” (een test die iets ontdekt dat niet bestaat). Dit betrof een aantal moorden waarbij het leger arme en zwakzinnige burgers kleedde als rebellen, hen om het leven bracht om het aantal slachtoffers onder de rebellen op te krikken om op die manier promoties en andere beloningen in de wacht te slepen.

Militaire eenheden uit alle 32 departementen (staten) van Colombia en het Hoofdstedelijk district van Bogotá leerden aan de hand van Verenigd voor Mensenrechten trainingsseminars en lesmaterialen over de mensenrechten.

Na drastische hervor­mingen van het militaire belonings­systeem voor het aantal slachtoffers, richtte het Colombiaanse Minister van Defensie in 2009 de School of Human Rights en International Humanitarian Law of the National Army van Colombia op. Vanaf het begin leverde United for Human Rights trainingen en lesmaterialen aan de militairen die op deze nieuwe school in Bogotá werden onderwezen. Duizenden dvd’s werden uitgedeeld van Het Verhaal over Mensenrechten, een informatieve film over de geschiedenis van de mensenrechten door de eeuwen heen, plus 30 videoclips over alle artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Daarnaast werden door 26 Battalions of Instruction, Training en Re-training (“BITER”) en legerbases en andere militaire eenheden in het land, militairen getraind in de materialen van Verenigd voor Mensenrechten.

Tussen 2009 en 2014 werden er meer dan 200.000 militairen in de Verenigd voor Mensenrechten materialen onderwezen in alle 32 departementen (staten) van het land en het Hoofdstedelijk district Bogotá.

In maart 2014 zei Luitenant-Kolonel Anstrongh Polania Ducuara, Directeur van de School of Human Rights and International Humanitarian Law of the National Army van Colombia, het volgende over de impact die het Verenigd voor Mensenrechten programma had:

“Sinds 2009, toen we met deze campagne begonnen, is het respect voor en het begrip van mensenrechten bij onze soldaten, officieren en onderofficieren toegenomen.

In feite is het zo, dat sinds we deze materialen als aanvulling op onze leeractiviteiten zijn gaan gebruiken, we een daling van ca. 96% zien in het aantal klachten en beschuldigingen in verband met mensenrechtenschendingen gepleegd door het nationale leger.”

Na het gebruiken van de Verenigd voor Mensenrechten training en materialen, rapporteerde het Nationale Leger van Colombia een afname van 96% in het aantal klachten over schendingen van mensenrechten door soldaten.


INTERNATIONAAL MENSENRECHTEN­ONDERWIJS

Verenigd voor Mensenrechten en haar jongerenafdeling Youth for Human Rights (Jongeren voor Mensenrechten) International, werken in diverse landen over de hele wereld samen met nationale organisaties om mensenrechtenonderwijs en trainingsprogramma’s te ontwikkelen en te implementeren. Dit gebeurt onder meer in:


Ethiopië Ethiopische Mensenrechten­commissie

Kameroen Nationaal Comité voor Mensen­rechten en Vrijheden

Mongolië Nationaal Mensenrechten­comité van Mongolië


HELP MEE OM MENSENRECHTEN EEN REALITEIT TE MAKEN

Door lid te worden van United for Human Rights (Verenigd voor Mensenrechten), doe je mee aan deze internationale mensenrechtenbeweging. United for Human Rights (UHR) helpt mensen, leraren, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beter bekend te maken.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN