Breng Mensenrechten tot Leven
onderwijspakket

Onderwijs is de basis en de katalysator voor het veranderen van de huidige gang van zaken betreffende mensenrechten in de wereld, maar onderwijzers hebben doeltreffende materialen en hulpmiddelen nodig die ze kunnen gebruiken als onderdeel van het onderwijscurriculum. Verenigd voor Mensenrechten heeft hier het antwoord op: het Breng Mensenrechten tot Leven onderwijspakket. Gratis voor onderwijzers en onderwijsdeskundigen waar ook ter wereld is het een hulpmiddel om mensenrechten tot leven te brengen en ze tot een realiteit te maken in het hart, het verstand en de acties van diegenen die het onderwerp bestuderen.

WAT ZIJN JOUW MENSENRECHTEN?

Laten we met een paar basisdefinities beginnen:
Mens:
een lid van het ras Homo Sapiens; een man, vrouw of kind; een persoon. Rechten: zaken waar je recht op hebt of die je zijn toegestaan; vrijheden die gegarandeerd zijn. Mensenrechten: de rechten die je hebt, gewoon omdat je mens bent. Als je mensen op straat zou vragen: "Wat zijn mensenrechten?", zou je veel verschillende antwoorden krijgen...

MENSENRECHTENORGANISATIES

Organisaties over de hele wereld zetten zich in voor de mensenrechten en proberen schendingen van mensenrechten een halt toe te roepen. Grote mensenrechtenorganisaties roepen, door schendingen te documenteren op hun websites, op om tot actie over te gaan, zowel op regeringsniveau als tussen mensen onderling. Hun acties zijn het meest effectief wanneer hun oproep tot verbetering wordt gesteund door een sterke publieke opinie en een breed maatschappelijk draagvlak.

Verenigd voor de Mensenrechten Nieuws

Human Rights Newsletter #12

ALABAMA JUNIOR ROTC EN JONGEREN VOOR MENSENRECHTEN VORMEN VERANTWOORDELIJKE BURGERS

Met mensenrechtenonderwijs, groeien JROTC-cadetten uit Alabama op tot goede burgers. Daarbij staan ze in schril contrast met het idee dat hun leeftijdsgroep een losgekoppelde ‘ik’ generatie zou zijn.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN